Sonsuz

Bir felsefi kavram olarak sonsuz zaman zaman karşıma çıkıyor. Ben de burada sonsuz kavramından ne anladığımı burada toplamaya çalışacağım.

Sorularla başlayabiliriz:

 1. Sonsuz bir isim midir? Yoksa sıfat mıdır?
 2. Eğer sıfatsa sadece başka bir isimle beraber kullanılır ve kendi başına bir varlığı yoktur. Sonsuz zaman deriz. Sonsuz mekan deriz. Sonsuz seri deriz
 3. Ama eğer sonsuz isim ise o zaman kendi başına vardır ve kendine ait özellikleri vardır. Yani eğer isim ise o zaman sonsuz cisimleştirilmiş bir kavramdır.
 4. Sonsuzu tanımlamak o kadar kolay değil. Çünkü her alanda sonsuzun ayrı ayrı tanımları var. Bir matematikçi sonsuzu bir şeklide tanımlar; bir fizikçi ayrı bir şekilde tanımlar; filozofun kendi kanımı vardır; din adamı veya ilahiyatçı sonsuzu kendi kutsal kitabına göre tanımlar. Sokaktaki adam da sonsuzdan kendine göre bir şeyler anlar. Hepimiz yolda gördüğümüz bir kedinin kedi olduğunda anlaşabiliriz ama hiç kimse sonsuzun tek bir tanımlaması hakkında anlaşamaz.
 5. Sadece sonsuz değil, sonsuz ile beraber kullandığımız zaman ve mekan kavramlarını da tanımlamak ve herkesin kabul edeceği bir tanım bulmak zor.
 6. Mesela şu paylaşıma bakalım: “Zamanın sonunun belli olmaması zamanın sonsuz olduğu anlamına gelmez. Zaman, mekan ve sayının sonları belli olmasa da herbiri bir sınır ifade ettiği için sonsuz olamazlar. Sonsuz herhangi bir sınır ile sınırlandırılamaz. Sonsuz; zamansız, mekansız ve çoğulsuzdur.” Bu alıntıdan anladığımıza göre, yazar, sonsuzu hem bir isim hem de bir sıfat olarak tanımlamış. Çünkü sonsuz hem kendi başına var ve kendine özel özellikleri var ve hem de bir sıfat gibi zamanı, mekanı ve sayıların özelliklerini değiştiriyor, onlara yeni özellikler veriyor.
 7.  Yukarda belirttiğimiz gibi, @01Meryem rumuzlu bir Arap kadın yukardaki sonsuzluk tanımın karşısına dini sonsuzluğu koymuş:
  “(Cennetlikler) ilk tattıkları ölüm dışında orada artık ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur” (Duhân, 56)… Sizin belirsiz tanımınız bu ayet ile örtüşmüyor. Örtüşmesi için,cennettede ölüm meydana gelmesi lazım oysa rabbimiz, c ebedilikten haber veriyor..
 8. Bu tartışmaya bir fizikçi karışsaydı o fizikçi olmayan herkesin sonsuzluk tanımına karşı çıkardı çünkü bir fizikçi olarak sonsuzluk kavramının sahibinin kendisi olduğunu düşünürdü. O da sonsuzluğu bazı fizik denklemleri ile açıklamaya çalışırdı.
 9. Peki o zaman sonsuzluk nedir?

Sürüm 1: 28.10.18