Laiklik

CHP Programı 2008

Devletin dini olmaz. Din kamusal alanın değil, özel alanın olgusudur.

Laiklik ilkesinin 82. yılı

İKKB Koordinatörü Nazan Moroğlu 10 Nisan 1928’de 1924 Anayasası’nda yapılan değişiklikle devletin bütün dinlere eşit mesafede olmasının sağlanması gerekçesiyle “devletin dini İslamdır” ibaresinin kaldırılarak laik hukuk devleti yolunda ilk adım atıldığını söyledi.

Laikliği anlamak

Laiklik, toplumsal düzende ve devlet idaresinde karşılaşılan bütün sorunları hiçbir inanç, çıkar, öfke, sevgi etkisinde kalmadan aklın ve bilimin ışığında değerlendirmek, çözüm üretmektir.