Din ve devlet

  1. Din devletin içine sızmış, devleti içerden kemiriyor. Yeteri kadar güçlendiğini hissettiği anda da iktidarı ele geçirmek için devlete karşı harekete geçiyor.
  2. Şu anda, devletin gövdesinin iki başı var: devlet ve din. Karar verici güç devlet gibi görünse de, din devleti yönlendirerek istediği kararları aldırtıyor.
  3. Devletin içinde iç içe geçmiş iki hiyerarşinin iktidar mücadelesini görüyoruz. Bir de, devletin dışında örgütlenmiş din görünümlü siyasi örgütlenmeler var. Bunlar da devletin içine sızmışlar.
  4. Devletin içinde bir parazit olan din hiyerarşisinin kendini yücelten ve varlığını devam ettirebilmesini sağlamak için uydurduğu bir ajandası vardır. Din bu ortaçağ ajandası ile devleti devamlı meşgul eder.
  5. Dinin özelleştirilmesindeki hedefimiz, din ve devlet hiyerarşilerini birbirlerinden ayırmak olduğundan, devlet ile dinin ilişkisini iyi anlamalıyız.
  6. Öyleyse, din özelleştirildiğinde, devlet iki başlılıktan kurtulacak ve bütün enerjisini devlet işleri ile uğraşmaya verebilecektir. Şu anda devletin enerjisinin büyük bir kısmı dincilerin yarattığı yapay gündemler ile uğraşmakla geçiyor.