Aydın kimdir

Aşağıdaki tablolar bu cümle ile ilgilidir:

Ama münevver de nur kökünden gelen Arapça bir kelime ve “terbiye ve tahsil görmüş, malumatlı, açık fikirli” insan anlamında kullanılıyor. Yani eskiden beri terbiye ve tahsil görmüş malumatlı açık fikirli insanlar ışık ve aydınlıkla ilişkilendirilmişler. Gerçi dört ayrı kavramı birbirine karıştırmışlar. Terbiye görmüş biri tahsil görmemiş olabilir; malumatlı birisi açık fikirli olmayabilir. Tahsil görmüş biri tamamen kapalı fikirli olabilir.

terbiye
terbiyeli olan tahsilli olmayabilir
terbiyeli olan malumatlı olmayabilir
terbiyeli olan açık fikirli olmayabilir

tahsil
tahsilli olan terbiyeli olmayabilir
tahsilli olan malumatlı olmayabilir
tahsilli olan açık fikirli olmayabilir

malumat
malumatlı olan açık fikirli olmayabilir
malumatlı olan terbiyeli olmayabilir
malumatlı olan tahsilli olmayabilir

açık fikir
açık fikirli olan terbiyeli olmayabilir
açık fikirli olan tahsilli olmayabilir
açık fikirli olan malumatlı olmayabilir

Tabii bir insan, aynı zamanda, terbiyeli, tahsilli, malumatlı ve açık fikirli de olabilir. Ama aydın olması için bunların hepsi olması gerekir mi? Terbiyesiz, tahsilsiz, malumatsız ve yobaz birisi da aydın olabilir mi? Aslında sadece “yobazlık” şartı biraz düşündürüyor. Birisi yobaz olmadıktan sonra, terbiyesiz, tahsilsiz ve malumatsız olursa yine de aydın sıfatını taşıyabilir. Ama terbiyeli, tahsilli ve malumatlı olduğu halde, yobazsa yani açık fikirli değilse ona aydın diyemiyoruz.

Ama açık fikirli olmak da o kadar kolay açıklanamaz. Belki ben futbol konusunda hiç açık fikirli değilim. Konu Beşiktaş oldu mu açık fikirli olamam. Futbol yobazıyım. Ama din konusunda açık fikirliyim. Her insanın istediği dine inanma özgürlüğünü en temel hak olarak görüyorum. Başka birisi din yobazıdır ama siyaset konusunda açık fikirlidir. İnsanları bu kalıplara sokmak zor.

Daha fazla bilgi için bakınız.