Kadınların hıncı

Facebook’da biri Tuborg’un Adam gibi bira sloganına takılmış. Ben de bu yorumu yazdım.

Adam gibi bira kendini adam gibi adam sayan adamlar segmenti için markalaştırılmış bir biradır. Senin marka tarzına uymadığına göre demek sen bu segmente dahil değilmişsin. Bu reklam sloganında daha derin bir anlam aramamak gerekir . . . diyeceğim ama aşağıda gördüğün gibi 1700 kelime daha yazacağım. Aşağıda yazılanlarınların seninle ve yorumunla pek de alakası olmadığının farkına vardım. Okumaya bile değmez.

Adam gibi adam kime denir? Adam gibi adam bilinçli tüketiciye denir. Bilinçli tüketici haritanın arazinin kendisi olmadığını bilir. Paketin ürün olmadığını bilir. Her biranın özünde aynı olduğunu sadece markalaştırmanın değiştiğini bilir. Birayı içer nasıl pazarlandığına bakmaz.

“Adam gibi adam” deyimi adam olmayanları ve olmak istemeyenleri aşağılamaz. Kadın gibi kadın aynı şekilde kullanılabilir ve kadın gibi olmayanları aşağılamaz. Kadın gibi bira diye markalaştırılmış bira nasıl bir bira olurdu? Diğer biralardan hiç bir farkı olmazdı. Biranın paketi bira değildir. Bütün biraların aktif içeriği hemen hemen aynıdır ve sadece markalaştırma değişiktir. Aynı şampuanlar gibi.

Daha soyut olarak bakarsak: “X gibi X” ne demektir? X her ne ise o şeyin en ideal özelliklerini taşıyan X demektir.

Kedi gibi kedi dersek ne demek isteriz? Kedi gibi bir duruşu olan, kimseyi takmayan, gündüzleri uyuyup geceleri avlanan bir hayvandan bahsediyor oluruz. Bir kedi fare avlamıyorsa mesela ona kedi gibi kedi demeyiz.

Bu derin analizden de anlaşılacağı gibi, asıl mesele “adam” kelimesinin nasıl tanımlanmış olmasıdır. Adam kelimesinin de her kelime gibi bir çok anlamı vardır. Sözlüğe baktım. Adam insan anlamına da geliyormuş. Yani binlerce yıldır süregelen erkek egemen toplumumuzda doğal olarak erkekler kendilerini tanımlarken insanlarda olması gerektiğini düşündükleri en güzel özellikleri kendilerine atfetmişlerdir. Kadınlara erkekler tarafından layık görülen özellikler de hep kötü olarak tanımlanmıştır. Yani kadınları tanımlayanlar da erkekler olmuştur. Mesela, erkekler kendilerinin öyle olmadığını göstermek için kadınların duygusal ve zayıf olduğunu vurgulamışlardır. Fakat böylece sadece kendilerinin ne kadar aptal ve saftirik olduklarını ispatlamışlardır. Çünkü kadınlar ne erkeklerden daha duygusaldır ne de daha zayıftır. Ama kadınlar erkeklerden çok daha akıllıdır çünkü onlar erkeklerin aksine konuşma sanatını çok iyi bilirler.

Yukarda yazılanlar adam kelimesinin bir kavram kargaşası olduğunu göstermeye yeter diye düşünüyorum. “Adam” kelimesinin anlamı devamlı değişmektedir. Adam gibi bira sloganı “adam” kelimesinin eski ve erkekler tarafından kendi menfaatleri doğrultusunda tanımladıkları anlamları çağrıştırmak için yaratılmış bir slogandır. Bir ajansta çalışan bir metin yazarı uydurmuştur.

Bundan sonraki yazımda “Kral bira” sloganını deşifre etmeyi düşünüyorum. Kral bira derken ne demek istenmektedir? Neden kraliçe bira değil de kral bira? Bu kadar açık bir cinsellik olur mu? Buna nasıl müsaade edebiliriz? Tuborg kral bira da Efes kul bira mı? Neden kral bira var da Cumhurbaşkanı bira yok? Neden padişah bira yok? Neden markasız bira yok? Çünkü bütün bira markalarının içeriği hemen hemen aynıdır. Şirketler kendi ürünlerini markalaştırarak ve çok küçük detayları abartarak ve o detayları biranın olmazsa olmazları olarak pazarlayarak piyasada kâr sahibi olmak isterler. Bilinçli bira içiçiler bu pazarlama propagandalarına hiç yüz vermezler. Sigara paketlerinde “sigara öldürür” yazar ama tüketiciler paketin üzerindekileri farketmezler. Etmiş olsalardı Türkiye’de sigara içimi azalmış olurdu.

Görüldüğü gibi “erkek gibi erkek” dersek adam gibi adamdaki kadar kavram kargaşası yaratmamış oluyoruz.

Erkeklik özelliklerini tanımlıyoruz ve bu özellikleri bir liste olarak yazıyoruz. Başka bir listeye herhangi bir erkeğin özelliklerini yazıyoruz. Bu iki listeyi karşılaştırıyoruz. Listeler ne kadar uyuşursa bu bahsedilen erkek arkadaş da ideal erkekliğe o kadar yaklaşmış oluyor. Bilimsel yaklaşım budur.

Maalesef, elimizde erkeklik özelliklerini tanımlayan standart bir belge yok. Hem kadınların hem de erkeklerin üstünde anlaştığı ideal erkeği tanımlayan bir liste yok.

Erkeklik özelliklerini belirleyen listeyi kimin yaptığına göre listedeki özellikler değişecektir. Erkeklerin doğal özellikleri nelerdir? Erkeklerin doğal özelliklerini tanımlayabilsek bile bu özellikleri toplumsal kurgulardan ayırmak mümkün olabilir miydi?

Bir zamanlar çocuk doğurmak kadınların en doğal ve tanımlayıcı özelliği iken bugün artık üremek kadınlığın olmazsa olmazı olarak görülmez. Kadınların tanımlanmasında bu kadar temel bir değişim olduğu bir çağda erkeklik tanımlaması da ona bağlı olarak değişecektir. Çünkü erkeklik kadınlık tanımlamasına göre tanımlanır. Demek ki, işin özü buradadır.

Kadını mı önce tanımlıyoruz yoksa erkeği mi önce tanımlıyoruz?

Bilindiği üzere, hristiyanlık gibi ataerkil hiyerarşiye göre düzenlenmiş dinlerde tanrı önce erkeği yaratır ve tanımlar. Kadın erkekten sonra yaratılır ve tanımlanır. Aziz Pavlus’un kadınların erkeklere itaat etmek için yaratıldığını söylediği bir mektubu İncil’e allahın emri olarak girmiştir.

Kadınları ve erkekleri tanımlayan listelerde ortak özellikler de bulunacaktır. Bu özellikler halen tartışma konusudur. Ama ortak özellikler ortak oldukları için insanların özelliğidir cinslere has özellikler değildir. Cinsleri belirleyen özellikler listesini anatomik farklılıkları da koymamız gerekmez çünkü biz soyut özelliklerden bahsediyoruz burada, daha doğrusu duruştan bahsediyoruz. Kadın duruşu nedir? Erkek duruşu nedir? Bu duruşları kim belirler? Cinslerin farklı duruşları doğalarında mı vardır yoksa toplumsal kurgular mıdır?

Cinsleri belirleyen duruş ve özelliklerin birbirleri ile zıt olacağı da aşikardır. Eğer bir özellik diğer cinste o özelliğin zıttı olarak belirmiyorsa o zaman o ortak bir özelliktir ve insanlara ait bir özelliktir, cinslere has bir özellik değildir.

Mesela kadınlar dar giyerse erkekler mutlaka bol giyer. Bu doğal bir özellik değil de toplumsal bir kurgudur ama kadınların ve erkeklerin doğal olarak kendilerini birbirlerinden farklı tutmak istediklerini gösterir.

Bir zamanlar erkekler etek giyerlermiş ve erkeklerin giydiği etekler gücün sembolü imiş.

GÜÇ!

G-Ü-Ç.

Daha yenimi aklıma geliyor! Bu kadar yazdım, güç kelimesi daha yeni konuya girdi. Halbuki kadınla erkeğin ilişkisini anlamak için güç kavramını anlamamız gerekmektedir. Ana konumuz güç olmalıdır.

Güçlü duruş kime ait olacaktır? Erkeğe mi? Kadına mı?

Hem kadın hem erkek güçlü taraf olamaz.

Güç sembollerini kullanmak kimin doğal hakkı olarak kabul edilecektir? Güç kullanmak kimin doğal hakkı olarak görülecektir? İşin aslı buradaymış.

Kadınlarla erkeklerin kavgasının temeli güç kavramının hangi cinse ait olduğudur.

Para güç demek olduğuna göre ve binlerce yıl para erkeklere ait olduğuna göre güçlü olan erkek cinsi olmuştur. Bütün güç sembollerinin sahibi erkeklerdi ve bu güç sembollerinin doğal hakları olduğunu erkekler çeşitli yollardan yasalaştırmışlardı ve dünyanın düzeninin tanrı tarafından böyle yaratıldığını iddia etmişlerdi. Kadınlar para kazanmaktan alıkonduğu için bu düzene karşı çıkacak hiç bir güçleri yoktu.

Bütün güç sembollerinin sahibi erkekler olunca ve erkekler güçlü olmak için eğitildikleri için, bir erkekle bir kadına yanyana bakıldığında erkek her zaman daha güçlü cins olarak görünmüştür. Erkek hem güç sembollerini taşıyordu (elbise vs. gibi) hem de duruşu güçlünün duruşu idi. Kadın daha çocukluktan erkeğin yanında güçsüz durmayı kendini görünmez yapmayı ve erkeğe kayıtsız şartsız itaat etmeyi öğreniyordu.

Bu sebeplerden kadın mecburen zayıf yani güçsüz taraf olarak görünüyordu. Kadınlar uzun zaman erkeklerin yanında topluluğa çıkamadılar. Sokağa bile çıkamadılar. Bazı toplumlarda hala yanında kocası ile sokağa çıkan kadın onun bir kaç adım arkasından yürümek mecburiyetindedir.

Erkeklerin kadınların üstündeki egemenliğinin mutlak olduğu o eski zamanlarda, erkekle kadının toplum içinde beraber oldukları zamanlarda erkekler kadınlara söz hakkı vermezlerdi. Erkek yanında fikirlerini açıkça söyleyen kadın erkeğin gücüne en büyük hakareti yapmış sayılırdı.

Kadınlar erkeklerin yanında sigara içemezlerdi. Kadınlar sigara içmeyi bir hak saydıkları için erkeklerden çok daha fazla sigara içerler. Sigara içmeyi bağımsızlık sembolü veya güç sembolü olarak görürler.

Zaman içinde kadınlar para kazanmaya başlayıp güçlenince palazlandılar ve erkeklerin sahip olduğu güç sembolleri onların zoruna gitmeye başladı. Kadınlar çok sabırlıdır. Zamanı gelince güç sembollerini erkeklerin elinden teker teker almaya başladılar. Kadınların bu konuda çok büyük bir avantajı vardı ve bu avantajı çok iyi kullandılar ve hala da kullanıyorlar. Bu avantaj erkek çocuklarını da kadınların yetiştiriyor olmasıdır. Anneler erkek çocuklarını güçlü erkek duruşu ile yetiştirmek yerine onları gücü kadınlarla paylaşmayı kabullenmiş erkekler olarak yetiştirmeye başladılar.

Gücün doğal erkeklik hakları olduğuna inanarak yetişmiş babaların çocukları gücü kadınlarla paylaşmanın doğal olduğuna inanan zayıf bireyler olarak yetişmeye başladılar. Gücü kendi isteği ile paylaşan herkes tabii ki zayıf bireyler olmaya mahkumdur. İyi veya kötü demiyoruz. Toplumun düzeni böyle diyoruz. Elindeki gücü başkası ile bölüşen insan zayıf olmayı kabul etmiş olan taraftır.

Bu “anne komplosu” diyebileceğimiz erkeklerin zayıf ve güçsüz olarak yetiştirilmesi artık meyvalarını vermiştir ve bu tip gençleri her yerde görebiliriz.

Artık eski anlamıyla “adam gibi adam” özelliklerine sahip bir genç bulmak zordur. Erkeklerin ve erkekliğin nasıl zayıflatıldığını ve eskiden erkeklerin olan gücün nasıl kadınlara geçtiğini siz de günlük hayatta gözlemleyebilirsiniz. Güç kavramı aynı fizikteki gibi sabit kalması gereken bir nitelik olduğu için, eğer erkek güç kaybediyorsa kadın mutlaka güç kazanıyor demektir.

Eskiden erkeklere ait en önemli güç gösterilerinden biri erkeklerin seks ilişkisini başlatabilen taraf olmasıydı. Erkek farkında bile olmadan bu güç artık kadınlara geçmiştir. Eskiden seks ilişkisini başlatmaya yeltenen kadına “bırak bu yosmalık ayaklarını” denirdi ve istenirse bir de sopa atılırdı. Özelde bu böyleydi. Ya toplum içinde kadın erkeğe yosmalık yapabiliyor muydu? Maazallah! Bir genç kızın toplum içinde yanındaki erkeğe cinsellik uyarısı olarak algılanabilecek girişimlerde bulunması kesinlikle kabul edilemezdi. Kadınının toplum içinde erkeğe harekette bulunması o erkeğin erkekliğine karşı yapılabilecek en büyük hakaret olarak kabul edilirdi ve erkeğin toplum içinde aşağılanması demekti ve ağır şekilde cezalandırılması gerekirdi. Kadınların böyle bir şeye cesaret edebilmesi düşünemezdi. Ya şimdi?

Zamane kızları yanlarındaki erkeği öpme girişiminde bulunmayı özellikle seviyorlar. Sizde mutlaka görmüşsünüzdür veya kadınsanız kendiniz erkek arkadaşlarınıza toplum içinde yakınlaşma girişimi başlatmışsınızdır. Kadınlar bu girişimleri özellikle yapmaktadır. Kadınlar bu yeni kazanılmış haklarını keyifle uygulamaktadırlar. Bu seks girişimlerinin hedefi olan erkekler ne yapmaktadır? Utanıyorlar, kendilerine karşı böyle bir hareketin yapılmaması gerektiğinin farkındalar ama anneleri öyle güzel yetiştirmiş ki onları hiç bir şey yapamıyorlar öyle pasif bir şekilde boşluğa bakıyorlar ve içlerinden “eğer bir daha yaparsa uyaracağım” diyorlar. Ama hiç bir şey diyemiyorlar. Utançlarını içlerine atıyorlar. Güçlerini kaybettiklerini ve annelerinin onları hadım ettiğini kabullenmek istemiyorlar. Farkında bile değiller durumun. Eskiden utangaç olan kadınlar iken artık inisiyatif sahibi olan taraf kadındır, utanan erkektir.

Kadınlar artık evlilik teklif eden taraf bile olabiliyor. Bu da kadınlar için yeni elde edilmiş bir hakkın uygulanmasıdır. İlerlemedir. Yeni bir gücün elde edilmiş olmasının sarhoşluğudur. Kız arkadaşlarla içmeye gitmeye değer bir şeydir. Eskiden kızlar içmeye mi gidermiş? Kadın tarafı içmeye gidiyorsa evde erkekler çocuklara bakıyor demektir. Güç böyle bir şey işte.

Kadınların tarihsel davası için erkekleri içerden fethetme komplosu artık başarılı olmuştur. Anneler erkek çocuklarını kadınların aşağılamalarını doğal karşılaycak insanlar olarak yetiştirmişlerdir.

Demek ki, erkekliği ve kadınlığı tanımlayan güç sembolleri artık değişmiştir. Erkekler artık güçlü taraf değildir. Erkekler geleneksel güç sembollerini ve güçlü duruşlarını kadınlara kaptırmışlardır. Daha doğrusu, erkeklerden çok daha akıllı olan kadınlar bu güç sembollerini erkeklerin elinden söke söke almışlardır.

Kadınlar kendi cinslerinin iyiliği için kuşaklar boyu ileriye dönük fedakarlıklar yapabilen tek cinstir. Bu sebepten onlar erkeklerin köleliğinden kurtulabilmişlerdir. Bir anne kadınların davası için erkek çocuğunun erkekliğini hadım etmekte hiç bir sakınca görmez. Her kadın kendini önce kadın olarak görür ondan sonra anne olarak görür. Anne için kadınların erkeklere olan üstünlüğü erkek çocuğunun erkek olarak büyümesinden daha önemlidir.

Kadınlar uzun zamandır erkeklerle eşit olmak istediklerini söylemektedirler. Ama gördük ki eşitlik diye bir şey olamaz. Erkeklerin kaybettiği her güç kadınlara geçmektedir. Kadınlar giderek güçlenmekte ve erkekler güçsüzleşmektedir. Erkekler bunun farkında vardığında kendilerini kadınların mutlak kölesi olduklarını göreceklerdir.

İki bin sene önce bütün güç erkeklerin elindeydi. Erkeklerin kadınlar üstünde mutlak bir egemenliği vardı. Kadınlar erkeklerin kölesiydi. Mecazi anlamda köle değil. Gerçek anlamda köle idiler. Kadınlar erkekleri aynı şekilde kendilerinin kölesi yapana kadar bu mücadeleye davam edeceklerdir. Çünkü kadınların binlerce yıldır bilinen ve yazılan en önemli özelliği hınç alma özelliğidir. Bir kadına karşı haksızlık yaparsanız er veya geç bedelini ödeyeceksiniz. Bu özel hayatta böyle olduğu gibi tarihsel ilişkiler için de geçerlidir. Kadınlar binlerce yıldır birikmiş hınçlarını erkeklerden alan kadar erkeklerin yakasını bırakmayacaklardır. Erkeklerin daha çoook adam gibi bira içip kadınların onlara çektirdiklerini ve çektireceklerini unutmaları gerekecektir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s